Bytesrum i flerbostadshus

Kommunala bostadsbolag har möjlighet att ge boende möjlighet att byta saker i eller nära fastigheten genom att öppna upp ytor för detta. Det är bättre för miljön än att slänga och köpa nytt.

Det finns även möjlighet att inspirera privata fastighetsägare att göra detsamma. Motivationen för fastighetsägare är att de kan spara pengar genom lägre avfallstaxa och att mindre arbetstid behöver läggas på att hantera grovavfallet. För boende kan det ge lägre hyror och avgifter – plus att man sparar pengar på att köpa mindre nytt.

I ett bytesrum kan boende lämna saker de inte längre vill ha och andra boende kan hämta och använda dem. Ett bytesrum kan se ut på många olika sätt. En byteshylla, bytesskåp eller bytessida på internet kan fungera minst lika bra.

Så här gör man:

  • Hitta en lokal: Inventera möjliga rum. Även små rum, eller delar av ett rum fungerar bra. Det kan finnas oanvända rum i flerbostadshus eller utrymmen som inte används till det som är tänkt – fråga de boende. De boende som rör sig i fastigheten kan ha förslag på utrymmen. Har man möjlighet och yta kan det vara ett bra alternativ att bygga ett utrymme.
  • Hitta en ansvarig: För att bytesrummet ska fungera behöver man ha en person som är ansvarig för att hålla rent, rensa och sköta rummet. Ansvarig kan vara fastighetspersonal eller en engagerad hyresgäst. Ansvaret kan utföras ideellt eller betalt.
  • Skapa regler: Regler för ett bytesrum behövs. Vilka regler eller hur de är utformade kan variera – det viktiga är att reglerna är bestämda från början så att alla vet vad som gäller.
    Att tänka på:
    Tydliggör vad som tas emot och inte tas emot.Bestäm vilka rummet är till för. Bestäm om det ska vara någon begränsning i hur många saker man får ta. Ska boende ha tillgång till rummet med nyckel, eller ska man ha öppet på bestämda tider? Det som lämnas ska vara helt och rent. Bestäm från början vad som händer med saker som rensas ut efter hand, och informera om detta. Exempelvis kan de skänkas vidare till välgörenhetsorganisationer.
  • Informera: För att få fart på bytesrummet är det viktigt att de boende vet om att det finns.

Att rensa ut saker så att nya kan få ta plats är viktigt. De boende behöver se att bytesrummet används och att det finns nya saker ibland, annars finns det risk att rummet utvecklas till ett soprum. Att också uppdatera och skicka ut information om bytesrummet visar att bytesrummet fungerar.


Effekter: mindre CO2-utsläpp, minskad energi- och resursförbrukning, ekonomiska fördelar för den enskilde som slipper köpa nytt, bytesrummen kan bli en social mötesplats


Här finns ”Bytesrum i flerbostadshus”:
Bostadsbolaget Göteborg, Bytesrum i Haga, Familjebostäder, Gratisbutik i Högsbo, Poseidon, Återbrukshuset i Backaröd

Mer information: https://goteborg.se/wps/wcm/connect/75bc4303-283b-47af-b797-33e8b7f79462/Bytesrumsfolder.pdf?MOD=AJPERES