Checklista för urbant friluftsliv

Ett verktyg som kan användas för att undersöka möjligheterna till urbant friluftsliv i ett område.

Checklistan för urbant friluftsliv består av en kartläggning av området, utifrån sju olika kategorier samt en sammanfattning och förslag på åtgärder. Checklistan är framtagen

Checklistan innehåller sju kategorier som belyser mångfalden och möjligheterna för urbant friluftsliv. Vid kartläggningen används de kategorier som är relevanta för området och anpassas till lokala förhållanden. Varje kategori har sina egna frågor och även ett antal punkter för reflexion som kan vara bra att tänka igenom.

1. Naturlandskaps- och upplevelsekvaliteter, anpassning och anläggande
2. Skydd av området
3. Underhåll/drift
4. Flexibilitet
5. Närhet
6. Socialt/aktiviteter
7. Säkerhet och fysiska skydd i området

När området kartlagts görs en bedömning av behovet av fysiskt skydd i området och en analys och sammanfattning av området med eventuella förslag på åtgärder upprättas.
Är området tillfredsställande eller krävs det åtgärder i området som ger möjlighet för mötesplatser, utövande av fysisk aktivitet och rekreation?

Mer om Checklistan:
Checklistan är framtagen inom projekt SMS, ett Interreg IVA-projekt inom delprogrammet Kattegat-Skagerrak, KASK. Partners är Fredrikstads kommune, Kristiansands kommune/Vestagders fylkeskommune, Göteborgs Stad (Lead partner) och Halmstads kommun. Region Halland är medfinansiär.
Läs mer på projektets hemsida: http://smsprojektet.se/verktyg/urbant-friluftsliv/checklista-for-urbant-friluftsliv/

Ladda hela ner checklistan här eller ladda ner en  förkortad checklista som du kan  ta med dig ut när du inventerar ett område.

Här har man använt Checklista för urbant friluftsliv:
Prestebekken – ett praktiskt exempel