Cykelvänlig arbetsplats

Ett sätt att inspirera invånarna att ta cykeln till jobbet är att gå via arbetsplatserna. Konceptet och utmärkelsen ”Cykelvänlig arbetsplats” skapades just för att uppmuntra arbetsplatser att göra det lätt för medarbetarna att ta cykeln till jobbet.

För att bli en Cykelvänlig arbetsplats ska vissa kriterier uppfyllas. Det kan handla om att det finns cykelparkering, utrymme för ombyte och dusch, tillgång till cykel i tjänsten etc. Beroende på hur många kriterier arbetsplatsen uppfyller finns tre nivåer, från en till tre stjärnor. Att delta är kostnadsfritt för arbetsplatserna.

En jury utser också årets cykelvänligaste arbetsplats. Alla som uppfyller kriterierna på den nivå man valt får utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats tillsammans med ett diplom och en fin skylt att sätta upp i till exempel entrén. Arbetsplatsen behöver uppnå åtminstone en stjärna för att anses vara en Cykelvänlig arbetsplats.

Erfarenheter visar att åtgärder på arbetsplatsen har stor inverkan på den anställdas resmönster. Ett långsiktigt arbete inom ett företag skapar både miljö- och hälsovinster hos medarbetarna. De arbetsplatser som deltar har också fler anställda som kombinerar ressätt, bil, kollektivtrafik och cykel.


Effekter:
Minska ekologiskt fotavtryck, hälsofrämjande.

Här har det testats förut:
Göteborg, Trafikkontoret: http://cykelvanlig.se/
Västra Götaland och Halland: http://cykelvanligarbetsplats.se/

Läs mer om metoder för att främja cykel- och andra transportmedel för en hållbar livsstil här: http://forlivochrorelse.se/