Eftersortering av grovavfall

Vid kommunens återvinningscentral möts invånare som kommer för att slänga grovavfall av personal som tar emot avfallet, demonterar det och eftersorterar det. Genom att eftersortera avfallet kan mängden som läggs till deponi minskas dramatiskt. Genom att mötas av personal som tar hand om grovavfallet kan också invånare påverkas och inspireras till att minska sitt avfall i framtiden.

Tjänsterna som efterbehandlare och mottagare på återvinningsstationen är en möjlighet att öka sysselsättningen i samarbete med kommunens sociala enhet och rehabvården.
Minskade deponimängder är en potentiellt stor ekonomisk vinst för kommunen och lönekostnader för eftersorteringspersonal kan helt eller delvis självfinansieras genom detta.


Gör så här:

Det här behövs för att sätta igång:

  • En lämplig yta i anslutning till eller på återvinningscentralen.
  • Saxlyftbord och verktyg för god arbetsmiljö. Vanliga verktyg för demontering räcker, till exempel en kofot, en bra skruvdragare, slägga, bultsax.
  • Personal. Hur många varierar med storleken på återvinningsstationen.
  • Samverkan med ansvarig för återvinningsstationen samt med socialförvaltningen.

Informera invånarna om att denna service finns till exempel genom att berätta det för alla bilar som besöker stationen under en viss tid.

Ett enkelt sätt att skapa en bra plats för eftersorteringen är att ställa två fartygscontainrar med mellanrum och lägga tak över mellanrummet. Verktyg och saxbord kan förvaras i de låsbara containerna.

Tänk på!
Personer som arbetar som eftersorterare behöver ha god rörlighet eftersom arbetet kan vara fysiskt krävande. Saxlyftbord är ett måste för arbetsmiljön, måste finnas på plats från dag ett.


Effekter: Verktyget minskar mängden avfall som läggs till deponi och ökar därmed återvinningen av resurser. Ofta hamnar mycket otympligt och sammansatt  avfall i behållare för brännbart och trä.
Minskade kostnader för deponi för kommunen. Visar vägen till en ekonomi baserad på hållbar resursanvändning
Möjlighet till sysselsättning för personer i behov av enklare jobb.


Här finns ”Eftersortering av grovavfall”:
Knivsta. Knivsta minskade sina mängder som gick till deponi med 80 procent!
Mer information: http://www.recyclingnet.se/nyheter/genom-eftersortering-har-knivsta-minskat-deponeringen/