Fröbibliotek/fröbytardagar

Låna ut fröer på våren, som sedan odlas under sommaren, och be låntagarna ta eget frö och lämna tillbaka på hösten! Så låter den enkla gången för hur allt fler kommunala bibliotek börjat med fröutlåning.

I USA och Kanada har företeelsen med fröbibliotek funnits ett tag. På senare år har allt fler exempel också ploppat upp även i Sverige. Ofta är det ett kommunalt bibliotek i samverkan med t.ex. en trädgårdsförening eller odlarförening som står bakom. I fröbanken finns allt från grönsaker till sommarblommor och perenner. Förhoppningen är att både frön och intresset att odla ska växa. samtidigt som det är ett sätt att bidra till att sprida lokala unika kulturväxter, vilket kan ses som en del i en hållbar livsstil.

Gör så här
Det exakta upplägget för ett fröbibliotek kan variera men gången kan se ut ungefär så här:

  • Biblioteket samlar in ett basutbud av fröer, kanske från engagerade i en odlarförening.
  • Privatpersoner får sedan låna fröer på biblioteket. Odla dem under sommaren och sedan ta frö från växten och lämna tillbaka.  Fröerna kan lämnas in i ett kuvert eller melittafilter, 5-10 st i varje, med sort och datum antecknat på.
  • Förbered gärna en mall som får fyllas i av personer som lämnar in fröer på hösten med information om växtens namn, hur och när den ska odlas, fröernas historia om man kan den – hur personen t ex fått fröerna eller vilken roll växten spelat i din trädgård, vilket kan vara roligt för andra låntagare att läsa nästa vår.

En något enklare variant än att starta ett Fröbibliotek kan vara att anordna en Fröbytardag dit odlare kan ta med sig fröer och byta till sig andra.


 

Här har Fröbibliotek testats: Ängelholm, Linköping, Hallstahammar, Simrishamn m.fl. kommuner
Ängelholm inkl frömall: http://www.engelholm.se/Uppleva-gora/Bibliotek/Alla-bibliotek/Frobiblioteket/

Fröbytardag: t.ex. Botaniska trädgården i Göteborg tillsammans med Studiefrämjandet