Gratis samåkningsverktyg för kommuner

Skjutsgruppen ideell förening har samarbetat med över 30 kommuner, länsstyrelser och regionförbund för att ta fram ett verktyg som är gratis att använda för alla Sveriges kommuner.

Inom verktyget kan kommunens medborgare starta egna samåkningsgrupper för antingen en specifik sträcka (exempelvis pendlig), en specifik plats (exempelvis en by) eller ett ämne (exempelvis ett idrottslag). Kommuner har sedan möjlighet att, även det helt gratis, ta del av statistik om samåkningen i sin kommun via ett Mobility Management-system, med möjligt att ladda ner data i excel och PDF-format. Allt detta är redan betalt av kommuner som gått in finansiellt, och fritt att använda för övriga kommuner.

Skjutsgruppen ser att deras verktyg bidragit både till transportpolitiska mål och mjukare värden såsom upplevd social närhet mellan grannar och arbetskamrater. Kommuner har använt Skjutsgruppens verktyg som komplement till existerande kollektivtrafik (kollektivtrafik visas också på Skjutsgruppens hemsida) och bidrar till ekonomisk hållbarhet via användandet av underutnyttjade resurser, i detta fall övriga platser i privatpersoners fordon.

Exempel där det testats:
Örebro: http://www.lansstyrelsen.se/Orebro/Sv/nyheter/2014/Pages/nu-finns-en-digital-losning-for-smidigare-samakning-for-alla.aspx

Umeå: http://www.greencit.se/blogentry.aspx?entryid=5085

Kontaktperson: Mattias Jägerskog, Göteborg, samarbeta@skjutsgruppen.nu