Hållbara restauranger

Logo hallbararestFler och fler måltider sker utanför hemmet, på restauranger och caféer. Därför är restaurangbranschen en viktig samverkanspart för kommunerna i arbetet med att öka utbudet av hållbar mat. 

Flera undersökningar visar att restauranggäster är intresserade av matens kvalitet, vilka tillsatser som kan finnas i maten, och att gästerna gärna vill att restaurangerna tydligare ska kommunicera hur de agerar i hållbarhetsfrågor. Ett sådant arbete har påbörjats inom nätverket Hållbara restauranger.

Syftet med nätverket är att få såväl restauranger, leverantörer och i slutändan restauranggästerna att agera mer hållbart. Restaurangerna som deltar i nätverket gör det för att de vill utveckla sin kompetens och driva hållbarhetsfrågor mer systematiskt. En viktig del är också att driva på och få igång dialogen kring hållbarhetsfrågor med sina gäster och leverantörer.

Gör så här

mat annikakallvikHållbara restauranger startas som ett lokalt nätverk med ca tio restauranger som under ett år erbjuds coachning och workshops inom: Mat, Miljö&klimat, Reko, Kommunikation, Ekonomi. Nulägesanalyser genomförs på varje restaurang som sedan får coachning för att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Kopplat till nätverket finns även en styrgrupp bestående av representanter från kommunen, restauranger och leverantörer.


 

Här har Hållbara restauranger genomförts: Bakom initiativet till nätverket står företaget U&We som först startade ett nätverk i Stockholm 2015 och året därefter i Göteborg. Framöver är planen att fortsätta sprida konceptet till fler städer där det finns restauranger som vill samverka för en hållbar restaurangnäring.

Mer information: http://hållbararestauranger.se/