Insamling av fallfrukt

Varje höst ruttnar stora mängder fallfrukt i svenska villaträdgårdar. Ett sätt att ta tillvara frukten är att erbjuda kostnadsfri inlämning på återvinningscentral där den ”fula” frukten kan bli till biogas eller komposteras och den ätbara kan hämtas av besökare.

Gör så här:
På återvinningscentralen finns under hösten kärl dels för ”ful” fallfrukt och dels för sådan som fortfarande är ätbar.  Den frukt som fortfarande är ätbar kan besökare gratis ta med sig hem.
Av den inlämnade ruttna frukten kan kommunen tillverka biogas alternativt kompostera.

För att ett fruktinsamlingsprojekt ska nå framgång är det avgörande med god kommunikation till invånare, till exempel annonser i lokaltidningar, informationsutskick och sinformationsskyltar på plats vid återvinningscentralen.

För att så mycket frukt som möjligt ska komma till nytta kan kommunen särskilt erbjuda organisationer som levererar mat till socialt och ekonomiskt utsatta, t.ex. hjälporganisationer och kyrkor, att hämta frukten.


Effekter: Minskade CO2-utsläpp, ökad resurshushållning, restprodukterna blir till näringsrik jord, lägre avfallskostnader, minskade matkostnader
Resurssvaga ges möjlighet till gratis frukt


Här finns ”Insamling av fallfrukt”:
Alelyckans kretsloppspark i Göteborg

 

Mer information: http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/miljo_o_kretslopp,fallfrukt_byter_agare_pa_atervinningscentralerna