Kommunens rådighet

För att underlätta för människor att göra hållbara val krävs en kombination av aktörer som vågar agera kraftfullt. Näringsliv, akademi, föreningar, privatpersoner och offentliga aktörer och politiker på lokal, regional, nationell och internationell nivå sitter alla på viktiga pusselbitar i omställningen till mer hållbara livsstilar.

Offentliga aktörer i form av stat, regioner och kommuner är centrala aktörer i arbetet. Staten sätter spelreglerna genom nationella styrmedel, i form av till exempel lagar och skatter.

Minst lika viktiga är den lokala nivåns aktörer. Fördelen med den lokala nivån är den närhet som kommuner och regioner har till invånarna, och möjligheten som finns att samverka med andra lokala aktörer, så som företag, högskolor och civilsamhälle. På följande undersidor beskrivs kommunens rådighet över hållbara livsstilar utifrån fem områden.