Inspiration och utbildning

Kommunerna och regionen har direktkontakt med invånarna genom bland annat kommunens verksamheter och samhällsinformation.Många kommuner har livsstilsprojekt och kampanjer av olika slag för att motivera invånarna att leva mer hållbart. Det kan handla om att ha utmaningar som inspirerar eller ge tips inom områden som konsumtion, fritid, energi, resor, mat och kemikalier.

De lokala offentliga aktörerna kan också verka för att de ytor man förfogar över, till exempel reklam på bussar, används till att sända positiva hållbarhetsbudskap.För att vara en trovärdig aktör är det viktigt att kommunen själv föregår med gott exempel. Detta kan bli ett viktigt bidrag till att förändra normer. Det kan till exempel handla om att servera vegetariskt en dag i veckan, köra miljöbilar i tjänsten eller att sträva efter mångfald och jämställdhet vid rekrytering.Vidare har många kommuner restauranger och caféer i anslutning till kulturhus, sporthallar och museum, där krav kan ställas på ekologiskt och vegetariskt utbud.

Kommuner erbjuder information och rådgivning till invånarna om åtgärder hushållen själva kan vidta, till exempel energi- och klimatrådgivning för en minskad energianvändning eller budget- och skuldrådgivning för en mer ekonomiskt hållbar livsstil.

Utbildning i skolan är ett annat område där det finns goda möjligheter att påverka den unga generationen genom många olika skolämnen där hållbarhetsfrågor kan vävas in. Genom skolan nås dessutom föräldrarna.

Kommuner har oftast begränsat handlingsutrymme för att ägna sig åt direkt opinionsbildning, men kan i samverkan med olika aktörer i lokalsamhället, som organisationer och föreningar, nå ytterligare en bit.