Samhällstjänster

Kommunala och regionala aktörer erbjuder en mängd samhällstjänster och service som kan underlätta för hållbara livsstilar om de är väl genomtänkta.

Genom att bygga bussfiler, cykelbanor, gå- och cykelfartsgator samt pendelparkeringar skiftar normen sakta från bilen till cykel och kollektivtrafik. Som komplement till infrastrukturen kan en mängd servicetjänster erbjudas, till exempel cykelpooler eller tjänster som Farligt avfallsbilen och bokbussen, som når ut i bostadsområdena.

På fritids- och hälsoområdet kan kommunerna att erbjuda förutsättningar för en aktiv och innehållsrik fritid som samtidigt är hållbar. Till exempel aktiviteter som bygger på upplevelser och rörelse snarare än konsumtion. Ett utbud av muSamhällstjänster__Verktygspoolseum, idrottsanläggningar och utflyktslekplatser är exempel på det. Det kan också handla om att tillhandahålla träffpunkter där människor kan samlas för att dela på aktiviteter och intressen.

Utvecklingen av appar och e-tjänster som gör det lätt att hitta alla dessa tjänster är ett annat viktigt kompletterande verktyg.