Om/Kontakt

Hemsidan och verktygslådan har tagits fram inom projektet Hållbara livsstilar – verktyg och metoder. Under projektets första fas har fokus legat på att synliggöra vad hållbara livsstilar innebär och hur man på lokal och regional nivå kan underlätta för hållbara livsstilar.

Projektet drevs ursprungligen inom ramen för Mistra Urban Futures med följande partners: Göteborgs Stad, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Göteborgsregionens kommunalförbund och Lerums kommun med delfinansiering från Västra Götalandsregionen.

Från och med december 2016 fram till och med december 2018, drivs projektet vidare med finansiering från Energimyndigheten och involverar fem kommuner: Göteborgs stad (projektledare), Borås stad, Linköpings kommun, Malmö stad och Umeå kommun. Under projekttiden ska kommunerna dels kartlägga befintliga verktyg inom sin kommun för att fylla på verktygslådan med fler exempel, samt testa ett nytt verktyg under hösten 2017, med stöd från en extern konsult/forskare med fokus på utvärdering och effektmetodik.

Kontakta oss

Göteborgs stad: Tove Lund, planeringsledare: tove.lund @kom.goteborg.se

Illustrationerna på hemsidan är gjorda av: Louise Quistgaard och får inte användas utan tillåtelse från projektet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.