Kontor i närområden

Många människor reser till arbetet varje dag trots att de inte behöver sitta på sin arbetsplats för att utföra sitt jobb. En möjlighet är att skapa kontorslokaler i bostadsområden istället, som minskar resandet och möjliggör sociala kontakter.

Många kommuner har bibliotek eller andra lokaler som ligger i nära anslutning till bostadsområden. Många arbetstagare, om än inte alla, kan arbeta på distans men det finns ett ointresse kring att arbeta i hemmet. Här skulle ett kontor i närområdet kunna möjliggöra att människor inte behöver resa till arbetet alla dagar, det skapar mindre utsläpp och mindre trängsel samtidigt som stressen i människors liv förhoppningsvis minskar.

En lösning på detta är att utnyttja de lokaler som finns i bostadsområden, t ex bibliotek. Genom att skapa attraktiva kontorslokaler och möteslokaler som går att hyra eller låna skapas möjlighet till arbetsplatser i närområdet. Bibliotek erbjuder redan idag datorer och tillgång till skrivare så steget till att det blir en arbetsplats är inte långt.

Så här gör man:

Leta reda på en lokal som används eller som står tom. Det kan ju vara en del av en annan verksamhet, ett bibliotek, en skola eller en lokal i en bottenvåning på ett bostadshus.

Inred lokalen så att det blir ett kontor med arbetsplatser. Det behöver vara av tillräckligt god standard för att det ska fungera och vara attraktivt som en vanlig arbetsplats.

Det behövs tillgång till el, skrivbord, stolar, skärmar och sådant praktiskt som normalt finns på vilket kontor som helst, men också toalett och kanske kaffe.

Man behöver fundera på om detta är något som ska tillhandahållas gratis eller om det ska hyras ut, i så fall hur, per timme eller per månad.

Marknadsföra möjligheten att slippa resa, men ändå ha möjlighet att jobba i sitt närområde utan att sitta hemma. En god idé är att hitta människor som vill gå före, och som sedan kan sprida det vidare i sina nätverk.


Effekter: Minskat resande, minskat buller, minskade klimatutsläpp, ökad kontakt med andra människor i närområdet.


Här har man genomfört kontor i närområdet:
Stockholms stadsbibliotek har genomfört projekt på området, men har i dagsläget inte någon verksamhet.