Låna verktyg på bibliotek

GaragetEtt sätt att både ge utökad service till invånarna och samtidigt spara resurser är att utöka låneverksamheten med saker som i första hand används sällan eller är dyra i inköp, t.ex. verktyg.

Utlåningen kan integreras i ett ordinarie bokbibliotek eller öppnas separat. Låt gärna besökarna själva komma med förslag och önskemål om vad som ska ingå i lånepoolen. Som komplement till utlåningen kan kreativa verkstäder erbjudas med t.ex. symaskiner där invånarna själva kan laga t.ex. ett par trasiga jeans.

Gör så här
Ett verktygsbibliotek kan integreras i ett vanligt bibliotek eller annan verksamhet och på så sätt testas i mindre skala först. Ett skåp eller hyllor krävs för förvaring och exponering av verktygen som lånas ut. Köp in verktygen och sprid ordet!


Här finns utökade bibliotek: ”Garaget” i Malmö – utlåning av bl.a. verktyg, spel, maskeradkläder. Även lokal och scen kan lånas för olika arrangemang.
I Göteborg pågår projektet DelaMera som syftar till att öka delning av prylar hos Göteborgs Stads kulturhus och bibliotek. Åtta verksamheter är involverade under 2017.

Mer information: Malmö: http://malmo.se/garaget Göteborg: http://www.goteborg.se/delamera
Se även exemplet med ”Sportotek” som fokuserar på utlåning av idrottsutrustning.