Minskat matsvinn utan brickor

Brickor i restauranger leder till att man tar mer mat än vad som äts upp. Genom att ta bort brickorna i matserveringen på en skola är det möjligt att minska matsvinnet med goda resultat. Dessutom minskas mängden disk!

Mängden mat som hamnade i soporna minskade drastiskt när brickorna togs bort i ett antal skolmatsalar. I samband med att brickorna togs bort vägdes matsvinnet. Mängden slängd mat mättes i smyg, både före brickorna togs bort och efter.  I snitt minskade matsvinnet i en kommun med 50 procent. Andra fördelar är också ett minskad användning av servetter och mindre disk.

Så här gör man:

För att det skulle fungera behöver man tänka om för att förbättra logistiken – servetter och bestick kanske bör placeras ut på borden. Kanske behövs fler stationer för dryck och bröd för att det ska finnas närmre borden.
Som i alla förändringsprocesser kan det dyka upp önskemål om att gå tillbaka till hur det var förut. Ett bra tips är att fundera igenom hur kommunen ska hantera sådana önskemål om de dyker upp.
Dessa yrkeskategorier arbetade med att minska svinnet:
Kökspersonal och kostchef. Stora möjligheter finns också till samarbete med lärare och rektorer.

Effekter: Minskat matsvinn, mindre CO2-utsläpp, minskad energi- och resursförbrukning, minskad disk


Här har man tagit bort brickor i serveringen:

Kiruna kommun

Källa till delar av texten ovan är: Livsmedelsverkets rapport ”Minska matsvinnet i kommunen – fakta och goda exempel