Odla för social hållbarhet

Utveckla den sociala hållbarheten genom stadsodling i samarbete med ideella föreningar, företag och kommunala verksamheter. Runt odlingarna träffas boende i områdena, planerar och planterar gemensamt och turas om med skötsel och bevattning under säsongen. Så småningom fylls odlingarna med grönsaker och blommor och blir omtyckta och välbesökta mötesplatser som bidrar till ökad trygghet i människors vardagsmiljö.

Kommunen  medverkar vid anläggning av odlingslådor och skötsel samt bidrar med frö, växter och kunskap genom kommunalt anställda trädgårdsmästare/projketledare. Utöver odlingen i stadsdelsträdgårdarna kan planteringsdagar, skördefester, föreläsningar och kulturella aktiviteter ordnas.

Mål med stadsodlingen:
– Att skapa välbesökta mötesplatser.
– Att bidra till områdenas attraktivitet.
– Att bidra till ökad trygghet i områdena genom att fler vuxna vistas ute under
eftermiddagar och kvällar.
– Att bidra till att bryta isolering och ensamhet i områdena.
– Att öka intresset för odling.
– Att utgöra en god kontaktyta som ger möjlighet till dialog mellan kommun
och boende.

Gör så här
Vilken fysisk utrustning, (anläggning i form av odlingslådor/pallkragar, jord, frön, växter etc.) som krävs beror på odligens utformning och storlek.

Kommunen kan:

  • arbeta tillsammans med kommunala bostadsbolag, men även t.ex. organisationer och intresseföreningar
  • se till vad det redan finns för lokala grupper och verksamheter i området och hur de bäst kan få hjälp att utvecklas.
  • stötta både grupper som enskilda odlare i deras ambitioner.
  • anställa en trädgårdsmästare eller projektledare som odlingsinspiratörer. De stöttar, coachar, inspirerar och ger råd och tips till odlarna och planerar verksamheten. Detta gäller både odlingarna i sig som hur arbetet är organiserat. Odlingsinspiratörerna kan i en inledande fas fokusera på att fånga upp initiativ och intresse som redan finns i ett område. Dessa projektledare kan även fungera som en kommunikativ länk mellan odlare och fastighetsägare.
  • ställa krav på en viss organisationsgrad, t.ex. att en lokal organisation tar ansvar för en odlingsplats och bildar en odlarförening.
  • erbjuda stöttning i form av utbildning i organisatoriskt arbete för nybildade odlarföreningar.
  • Instifta ett utvecklingsbidrag för odlingsinitiativ för att sporra odlingsintresserade. Park- och naturnämnden i Göteborgs stad delar ut ett sådant bidrag.
  • lansera en blogg för att tillhandahålla information till alla inblandade och få fler intresserade av stadsodling. Via en blogg kan även nya initiativ och idéer fångas upp.
  • enbart ställa jord, bevattningsmöjligheter och redskap till förfogande om det är det enda som behövs
  • göra riktade insatser mot skolor och äldreboenden

Odlingarna bygger på samverkan och genomförs i samarbete med organisationer så som ideella föreningar, företag och kommunala verksamheter för att nå ut till och engagera grupper som redan är organiserade. Med kommunal samordning kan kommunen dessutom nå grupper som saknar den förankringen.


 

Här har man genomfört Odling för social hållbarhet:
Projekt Planteringar utan gränser i Helsingborg
Projektet startades i Stadsparken 2010 men flyttade senare ut i olika stadsdelar med dominans av flerbostadshus med hyreslägenheter. Projektet drivs av Miljöverkstaden/ Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad i samverkan med Utvecklingsnämndens förvaltning och Kulturförvaltningen. Externa samarbetspartners och bidragsgivare är Helsingborgshem och Svenska kyrkan.
Inom projektet finns en projektledare/ trädgårdsmästare som arbetade större delen av året tillsammans med två timanställda trädgårdsmästare.

Mer information:
http://www.helsingborg.se/startsida/uppleva-och-gora/friluftsliv-och-motion/parker-och-gronomrade/planteringar-utan-granser/om-projektet/

Läs utvärderingen om projektet här:
http://pub.epsilon.slu.se/11822/7/delshammar_et_al_150130.pdf

Fler exempel på stadsnära odling:

http://www.stadsnaraodling.se/  och ett exempel på odling https://silverkallansodlarkollektiv.wordpress.com/about/historia/