På egna ben

På egna ben är en tävling för att öka aktiva transport bland barn, förbättra trafiksäkerheten vid skolor och minska klimatutsläpp.

Under en femveckorsperiod får de klasser som vill delta samla poäng genom att barnen tar sig till skolan på egna ben, utan att bli skjutsade i bil. De kan också få extra poäng genom att deras lärare genomför någon av de temalektioner som finns knutna till tävlingen. Tävlingen har som främsta syfte att påverka barn att själva vilja ta sig till skolan och sprida de nya vanorna till resten av familjen.

Gör så här

Tävlingen innebär att barnen rapporterar hur de tagit sig till skolan och får poäng för varje resa som gjorts utan bil. Samtidigt kan läraren genomföra temalektioner som handlar om trafiksäkerhet, hälsa och klimatpåverkan och öka engagemanget i klassen.

Organisationen bakom På egna ben tillhandahåller startmaterial, affischer, inbjudningskort, faktablad, lärarhandledning för temalektioner m.m. På egna ben anordnas av Trafikkontoret i Göteborg.

Alla kommuner med klasser i mellanstadiet kan delta. Kommunens kostnader blir dels anmälningsavgiften för varje klass som vill vara med och dels kostnader för priser till de vinnande klasserna. Hur många priser kommunen vill dela ut och vad de kostar bestämmer kommunen själv. För att få så stor uppslutning som möjligt är det viktigt att tävlingen marknadsförs bland pedagoger i mellanstadiet i god tid. En samordnare (kan vara utvecklingsledare, miljöstrateg, lärare eller annan anställd) behöver samordna arbetet med att marknadsföra På egna ben, anmäla klasser och fixa priserna.

Här finns På egna ben:   Många olika kommuner i Göteborgsregionen genomför årligen På egna ben.

Mer information: http://paegnaben.se/om-utmaningen/

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.