#hållbarhet

Beteendeförändring genom sociala medier.

Inspirationsprojekt för att engagera invånare att ställa om till en grönare, skönare och mer hållbar vardag. Projektet verkar främst genom sociala medier så som Facebook, Instagram, Twitter samt egen webbsida.

Projektet ger invånarna tips, inbjudningar till evenemang och delar information om vad som händer kring den gröna omställning som pågår lokalt. Tanken är också att projektet ska vara en arena på sociala medier där hållbarhetsfrågan kan diskuteras och debatteras. För att projektet ska vara attraktivt att delta i bör även välbefinnandeaspekten ingå, d.v.s. det ska inspirera och stödja invånarna till att uppnå en mer hållbar livsstil med en bibehållen eller ökad livskvalitet.

Gör så här:

För att skapa beteendeförändring kan ett inslag i projektet vara att utmana deltagarna och följarna att anta hållbarhetslöften, t.ex. ”jag lovar att lämna in mina skor och jeans till lagning” eller jag lovar att försöka låna saker jag inte använder så ofta”. Att ange ett löfte inför sig själv och andra ökar sannolikheten att lyckas med en beteendeförändring, bl.a. på grund av vår starka drivkraft att undvika skam. Att ha andra runt omkring sig som jobbar för samma eller liknande mål kan också vara till stor hjälp.

Att dela upp arbetet ut mot målgruppen i olika temaområden, som exempelvis fritid, energi, konsumtion och avfall, resor, kemikalier och mat kan fungera som ett ramverk för information och kampanjer och även avgöra tidpunkten för när specifika utmaningar, information och tips kan publiceras i de olika kanalerna. Ovan teman kan ses som en grund för att kombinera en hållbar livsstil med människors vardag.

Ett sätt att hålla projektet aktivt kan vara att bjuda in gästinstagrammare och -bloggare som delar med sig av sin kunskap, inspiration och sitt engagemang i en viss hållbarhetsfråga. Det kan vara allt från privatpersoner och ideella organisationer till kommunala och regionala förvaltningar och bolag samt företag som berättar om sitt hållbarhetsarbete för projektets deltagare och följare.

Eftersom många olika förvaltningar och bolag i en kommun jobbar med hållbarhetsfrågorna är det bra att samverka i projektet.

Målgrupp
Det är viktigt att bestämma vilken målgrupp projektet ska ha. En bra målgrupp att börja jobba med den här typen av beteendepåverkande projekt är unga vuxna och vuxna i åldern 26-46 år som är positiva till miljö- och klimatfrågor. Denna grupp är ofta i så kallade formativa faser i livet som involverar viktiga beslut som exempelvis boende och arbete. Troligtvis är människor i denna grupp även mer benägna att förändra sina liv och kan därför tänkas vara mer öppna för att etablera nya hållbara vanor och beteenden. En viktig aspekt är också att denna grupp människor i stor utsträckning sprider sina tankar och idéer genom sociala medier och att man når fler genom att dessa människor delar vidare information till andra.

En viktig målgrupp för att uppnå större effekt av projektet är människor med hög inkomst eftersom forskning visar på en koppling mellan hög inkomst och höga koldioxidutsläpp.

Eftersom projektet verkar genom sociala medier avgränsas målgruppen till viss del redan genom det.


Effekter:
Beroende på vilka hållbarhetsfrågor som tas upp i projektet finns stora möjligheter att minska invånarnas ekologiska fotavtryck.


Mer information:

Här har man jobbat med projekt för beteendeförändring genom sociala medier:
Göteborgs Stad, Örebro kommun, m.fl.

Göteborgs Stad, greenhackgbg.se
Örebro kommun, http://www.orebro.se/klimatsmartvardag