Smarta kartan

Allt fler konsumenter ser fördelarna med att ha tillgång till varor och tjänster snarare än att köpa och äga enskilt. Att dela, låna, hyra eller byta saker med andra är en växande trend, som spritt sig både globalt och i Sverige. Men hur får man invånarna att börja dela mer med varandra?

smarta-kartan-logo-colorSmarta kartan är en plattform som utvecklats i Göteborg för att synliggöra initiativ och verksamheter inom delningsekonomin. Syftet är att synliggöra en mer resurseffektiv konsumtion där tillgång framför ägande står i fokus.

Kartan är framtagen i ett samarbete mellan den ideella föreningen Kollaborativ Ekonomi Göteborg och Göteborgs stad, som också delfinansierat framtagningen av kartan. Båda aktörerna verkar för att underlätta för göteborgare och besökare att leva hållbart och kartan är ett verktyg för detta.

På kartan finns bland annat cykelkök, bytesgrupper, klädbytardagar, gratisbutiker och digitala plattformar. Smarta Kartan vill uppmuntra till gemenskap, nya möten och tillgång framför ägande.

Kriterier för kartan (minst 5 av 7 ska uppfyllas):

1. Öppet för alla, undantag begränsat till kvarter/boende i området
2. Gratis eller till självkostnadspris
3. Det finns ett lokalt community
4. Underlättar för tillgång framför ägande eller urbana allmänningar
5. Underlättar för utbyten mellan privatpersoner
6. Främjar hyra, dela, byta, låna och ge alltså ej köp och sälj
7. Småskaligt

Kartan bygger på sk. map jams som anordnats i Göteborg och där frivilliga invånare hjälpt till att lägga in information på kartan. Många städer runt om i världen har gjort map jams och enklare kartor i Google maps, vilket är ett bra sätt att starta kartläggningen i sin stad. Mer information finns på den amerikanska organisationen Shareables hemsida: http://www.shareable.net/community-maps

Smarta kartan vidareutvecklas funktionellt och görs open-source under 2018 för att möjliggöra  för andra organisationer och kommuner som vill göra en liknande karta i sin kommun. Det arbetet sker inom det nationella programmet Sharing Cities Sweden www.sharingcities.se


Effekter: mindre CO2-utsläpp, minskad energi- och resursförbrukning, mindre avfall, sociala mervärden när människor möts, ekonomiska fördelar för den enskilde som slipper köpa lika mycket nytt.


Länk till Smarta kartan: www.smartakartan.se

Kontakta föreningen Kollaborativ Ekonomi Göteborg här:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPGy603aa3zg7R009Vi-b7eefSfAET_QiQcIOWw87HDaDYpw/viewform