Spela för hållbarhet

Hur påverkas människors välbefinnande när de lever mer hållbart? Det är grunden i spelet Future Happiness Challenge som är framtaget för att främja en vetenskapligt baserad diskussion kring hållbar utveckling. Spelet är tänkt att användas i skolor, på arbetsplatser eller bland andra grupper som vill skapa en grund för diskussion.  

Spelet är designat och framtaget med syfte att främja en vetenskapligt baserad diskussion kring hållbar utveckling, som inte bara bygger teknisk utveckling eller uppoffringar utan som faktiskt kan öka människor välbefinnande. Skapa förståelse för den typ av förändringar på både individ- och samhällsnivå som krävs för en hållbar utveckling. Öka intresse och engagemang för demokratisk opinionsbildning, deltagande i föreningsliv och allmänna val.

Gör så här

Spelet är framtaget för att rikta sig till gymnasiet och grundskolan åk 7-9, men fungerar utmärkt även i andra grupper, t ex studiecirklar, arbetsplatsträffar eller föreningsaktiviteter. Spelet handlar  om hållbarhet utifrån alla tre dimensioner, såväl miljömässiga som sociala och ekonomiska dimensionerna.

Det tar ca 90-120 minuter att genomföra en spelomgång inklusive diskussion, det kan delas upp på ett eller flera pass.

Det finns lärarhandledningar framtagna, både på engelska och svenska. Där finns information om spelet, förslag till upplägg och frågor att diskutera. Dessa fungerar som en guide för spelet.

Future Happiness Challenge finns framtaget för iPad och dator (både Mac och Windows) och kan laddas hem gratis via App Store eller www.pedagogisktcentrum.se/fhc . Spelet är på engelska

Så här gör man:

  • Ordna så att spelet finns nedladdat på iPad eller dator, en iPad eller en dator behövs till varje grupp. Ladda hem det gratis via App Store (iPad) eller www.pedagogisktcentrum.se/fhc (dator, finns för både Mac och Windows). Spelet fungerar inte på telefoner.
  • Förbered dig själv genom att läsa igenom lärarhandledningen, som finns på http://pedagogisktcentrum.se/fhc/guide/
  • Avsätt minst 90 minuter, antingen vid ett eller två tillfällen för spel.
  • Dela in gruppdeltagarna i grupper om 3-4 personer. Varje grupp behöver en iPad eller dator.
  • Spela spelet
  • Skapa utrymme för efterföljande diskussion. Den diskussionen är viktig för att deltagarna ska få perspektiv på spelets innehåll och möjlighet att reflektera över de olika valen.

Tänk på att:
Spelet inte fungerar på telefoner.


Effekter: Större medvetenhet kring miljöpåverkan, välbefinnande och ekonomiska val. Möjlighet till diskussion och eftertanke. Förståelse för individens roll i samhällssystemet. Ökat intresse för samhällsengagemang.


Här har man genomfört spel med Future Happiness Challenge:

Spelet Future Happiness Challenge är baserat på slutsatserna i rapporten Klimatomställning Göteborg, som är framtagen inom WISE-projektet inom Mistra Urban Futures.

Future Happiness Challenge finansierades till hälften av Västra Götalandsregionen och till hälften av Göteborgs Stad.
Utvecklingen har gjorts i nära samarbete med forskarna i WISE och över 200 gymnasieelever på tre skolor i Västra Götalandsregionen. Deltagande skolor är Uddevalla Gymnasieskola, Lerums gymnasium och Lindholmens Tekniska Gymnasium.

Mer information finns här:
http://pedagogisktcentrum.se/fhc/

Pedagogiskt Centrum inom GR Göteborgsregionens kommunalförbund ansvarar för utveckling, support och feedback av spelet till och med 2020. De nås via: pedagogisktcentrum@grkom.se