Fritidsbanken/Sportotek

En Fritidsbank eller sportotek lånar ut begagnade idrottsprylar som skänkts och kompletterar eventuellt med inköp. Det kan vara allt från skridskor, hockeyklubbor och skidor till fotbollsskor, tennisracket eller ridhjälmar. Utrustningen återanvänds till dess att hela livslängden är utnyttjad vilket ger en vinst för både människa och miljö.

För att starta en verksamhet som lånar ut idrottsutrustning krävs en fysisk lokal där utlåningen kan ske. I vissa kommuner har även containerlösning testats. Verksamheten bygger på att privatpersoner och sponsorer skänker idrottsutrustning som man inte längre har behov av. Insamlingskärl bör placeras på strategiska platser runt om i kommunen. Personalen sorterar och gör ett urval. Utrustning som inte är aktuell för Fritidsbanken kan lämnas till återvinningscentral.

Eftersom verksamheten i första hand bygger på idrottsutrustning som skänks kan kostnaderna hållas nere. De personella kostnaderna beror helt på hur generösa öppettider som erbjuds och om samverkan kan ske med ideella inom t.ex. idrottsföreningar.
Gör så här

Ta fram ett koncept för hur ett lokalt anpassat Fritidsbanken kan se ut, samverkan med föreningslivet och genomföra dialogmöten, samordna insatser inom kommunen och med andra aktörer, information och marknadsföring. En tjänst som skulle kunna byggas på är reparation av utrustning som skulle kunna få än längre livslängd.

En fritidsbank byggs oftast upp som en permanent verksamhet, men kan kompletteras med t.ex. ett rullande ”fritidsbanksbuss” som då lättare kan riktas till vissa områden där stödet behövs mer. Ett alternativ som finns i flera kommuner är att kommunen hyr ut utrustning, t.ex. skridskor och hjälm i den kommunala ishallen för en billig peng.

Samverkan: Inom kommunen behöver förvaltningar som ansvarar för idrott respektive lokalfrågor vara med. Samverkan bör även ske med lokalt/regionalt idrottsförbund och idrottsföreningar, särskilt kring information och marknadsföring.


Effekter:
Ekologiska dimensionen: mindre CO2-utsläpp, minskad energi- och resursförbrukning.
Sociala dimensionen: inkludering när fler får möjlighet att testa en ny sport.
Ekonomiska dimensionen: privatekonomisk besparing


Här finns Fritidsbanken: http://www.fritidsbanken.se