Synliggör matsvinnet

Genom att synliggöra matsvinn inom kommunens restauranger möjliggörs ett medvetande hos de som serveras mat. På så sätt kan kommunen föregå med gott exempel och förhoppningsvis minska matsvinn även i hemmen. 

Genom att väga och visualisera matsvinnet och arbeta med utmaningar och belöningar ökar intresset för att minska matsvinnet hos skolelever och lärare.

Så här gör man:

  1. Mät all mat som hamnar i komposthinken från barnens och personalens tallriksavskarp i smyg under en månads tid.
  2. Informera elever och personalen om hur mycket mat som hamnar i komposthinken. Berätta om utmaningen att slänga så lite mat som möjligt.
  3. Tillsammans med till exempel träslöjden kan eleverna tillverka rör eller andra redskap för att visualisera matsvinnet.
  4. Varje dag som eleverna slänger mindre mat än en viss bestämd mängd läggs motsvarande antal bollar i röret. Om ni bestämt att 11 kilo är gränsen får de alltså 11-8 = 3 bollar en dag som bara 8 kilo slängs. När röret är fullt utgår givetvis en överraskning…
  5. Informera varje vecka hur mycket mat som slängts och hur utmaningen går, till exempel via skolans internradio.
    6. För att visualisera mängden mat som slängs kan man också lasta en vagn med torrvaror
    motsvarande vikten av den slängda maten.

När projektet avslutas kan man fortsätta påminna om vikten av att tänka på att ta lagom mat genom att plocka fram röret ibland. Självklart behöver man också fortsätta föra en kontinuerlig diskussion med eleverna.

Deltagare
Kökspersonal, lärare, beteendevetare.  Det finns goda möjligheter för pedagoger att arbeta med matsvinnet som tema: siffror och tabeller till matten, och kopplingar till olika miljöaspekter att ta upp i naturorienterade ämnen.

 


Effekter: Minskat matsvinn, mindre CO2-utsläpp, minskad energi- och resursförbrukning


Här har man genomfört ett visualiseringsprojekt kopplat till matsvinn:

Bjurhovdaskolan i Västerås, minskade mängden slängd mat från 11 kilo per dag till 5,6 kilo per dag.

Källa till delar av texten ovan är: Livsmedelsverkets rapport ”Minska matsvinnet i kommunen – fakta och goda exempel