Upptäcksrundor

Spännande historier kan gömma sig överallt och naturen bjuder på massor av möjligheter till rekreation och fritid. Med gestaltande upptäcksrundor ges invånare och besökare möjlighet att lära sig mer om naturfenomen, historiska personligheter, deckargåtor, träning eller något annat.

Upptäcksrundor kan uppföras var som helst där kommunen vill visa upp en glömd historia, öka den aktiva fritiden, bidra till lokal kulturhistoria eller bara göra det roligare att besöka parken.

Så här gör man
Välj en lämplig plats för upptäcksrundan. Det kan vara en centralt belägen park som ni vill öka besökarantalet i,  en motionsslinga, en promenadväg mitt i en tätort eller något annat ställe. Ett bra tips är att rundan utgår från en centralt belägen plats, till exempel ett bibliotek eller busscentral.

Välj tema för Upptäcksrundan. Det kan vara en skattjakt, en serie med naturlektioner, stationer för olika fysiska träningsmoment, historier från trakten, en deckargåta eller något annat som kan knytas ihop med platsen.

Längd och utformning av upptäcksrundan beror förstås helt på vilken målgrupp den riktar sig till. Det går utmärkt att göra upptäcksrundor för cykel också!

För att levandegöra upptäcksrundan kan den kopplas ihop med en app, där man kan få mer information, ledtrådar, ljudillustrationer eller något annat.

Om rundan riktar sig till barn kan det också vara roligt att möjliggöra för en liten belöning (klistermärke, reflex, diplom etc.) för de som går rundan.


Effekter: Ökad fysisk aktivitet, stärkt lokal identitet, bidrar till ett mer levande gaturum


Här används Upptäcksrundor:
http://www.vastsverige.com/lerum/b/170941/Lilla-Graborundan-i-Grabo/