Livsstilshjulet

För kunna titta närmre på vad en omställning till hållbara livsstilar skulle komma att innbära använder vi oss av ”livsstilshjulet” som är framtaget för att illustrera de byggstenar av vår tillvaro som har påverkan på en hållbar utveckling – vad vi äter, hur vi bor, hur vi konsumerar, reser, arbetar och utbildas, hur vi spenderar vår fritid och hur vi engagerar oss i samhället.Illustration: Louise Quistgaard

Inom respektive utmaning lyfter vi fram ett antal huvudutmaningar – dvs områden inom vilka vi bör förändra vårt beteende. Utgångspunkten har varit att lyfta fram områden där livstilsförändringar har en påtaglig hållbarhetspåverkan och där kommuner kan spela en aktiv roll för att få dessa förändringar till stånd. Det är utifrån utmaningarna som vi sedan har börjat samla verktyg till verktygslådan. Du kan läsa mer om de olika delarna i livsstilshjulet genom att klicka in på de olika kategorierna i högerboxen.