Arbete och utbildning

Den tekniska utveckling som skett sedan 1900-talets början har lett till omfattande rationaliseringar och stora produktivitetsökningar. Ändå arbetar vi lika mycket som på 1970-talet. 

Fritid Sömn JobbStress och psykisk ohälsa har blivit den främsta orsaken till längre sjukskrivningar och att människor i arbetande åldrar står utanför arbetsmarknaden. För att uppnå mer hållbara livsstilar kan en lösning vara att förändra det arbetsmönster som är rådande, både kring hur mycket vi arbetar, var arbetet utförs samt hur olika hållbarhetsinitiativ kan främjas på arbetsplatser och i utbildningsmiljöer.

Det finns olika initiativ som rör arbetsförkortningar, både bland offentliga och privata aktörer och både i form av frivilligt minskad arbetstid med minskad lön och minskad arbetstid med bibehållen lön. En minskad arbetstid hänger samman med ett ökat utrymme för personliga relationer, fritid och samhällsengagemang. Det finns också teknik som möjliggör resfria möten och att arbeta på annan plats. Det leder både till minskad stress och miljöpåverkan.

Den ökade tillväxten har lett till ökad konsumtion. Forskning visar att ett av de effektivaste sätten att minska konsumtionen är att minska den disponibla inkomsten. Det kan till exempel göras genom att arbeta mindre. En förkortning av arbetstiden med en procent minskar miljöpåverkan med nästan lika mycket per person – den som jobbar mindre, tjänar mindre och konsumerar därmed mindre.

Vad behöver vi förändra?
• Flexibla arbetsplatsmodeller för att minska resande till arbetsplatsen för att minimera utsläpp och tidsåtgång
• Olika arbetsplatsinitiativ för att minska stress

Verktyg om arbete och utbildning hittar du här.