Bostad

Hur och var vi bor spelar stor roll för hur vi lever våra liv. Urbaniseringen är en tydlig trend, mer än hälften av världens befolkning bor i städer.

Även Sverige har urbaniserats, det är storstadsregionerna och de mellanstora städerna som växer. Under lång tid har befolkningstillväxten skett i villaområden som ligger på avstånd från centrumkärnan, ofta med svag kollektivtrafikanknytning. En fördel med att bygga och bo tätare är att det finns förutsättningar för närhet till exempelvis bytesrum, återvinningsstationer och service. Samtidigt ger det underlag för till exempel lånecyklar, kollektivtrafik och bilpooler som alla är viktiga delar för att kunna leva mer hållbart.

Energi

Ju större boyta vi har, desto mer resurser krävs i form av exempelvis större energianvändning och mer byggmaterial i samband med produktionen. I Sverige använder vi mycket energi per person och år. Det beror till stor del på våra kalla vintrar. Den största delen av hushållens energianvändning går till uppvärmning och varmvatten. Å ena sidan byggs mer energieffektiva hus, å andra sidan innebär våra livsstilar att vi skaffar oss fler energikrävande prylar.

Avfall

Grovavfall är sådant som är för stort för att rymmas bland hushållsavfallet, såsom leksaker, möbler och husgeråd. Det är en ökande mängd grovavfall och detta kan länkas till konsumtion. Det finns ett stort intresse för heminredning och bostaden fungerar för vissa som en livsstilsmarkör, men det genererar också sopberg.

Vad behöver vi förändra?
• Bo på mindre yta med större andel gemensamma ytor och funktioner, som till exempel tvättstugor, festlokaler m.m.
• Minska energianvändningen
• Minska grovavfallet och öka återvinning och återanvändning

Verktyg inom kategorin bostad hittar du här.