Fritid

Svenskar ägnar i genomsnitt runt en femtedel av dygnet åt olika former av fritidsaktiviteter. Hur vi väljer att spendera denna tid har konsekvenser både för vårt välbefinnande och för miljön.

TV- och datoranvändning är dominerande, men trender visar att shopping i allt större uFRITIDtsträckning utgör fritidssysselsättning. Det är problematiskt ur ett hållbarhetsperspektiv eftersom det innebär så väl resursförbrukning som hög kemikalie- och energianvändning. En aktiv och innehållsrik fritid som samtidigt är hållbar bygger på upplevelser och fysisk aktivitet snarare än till exempel konsumtion. Att umgås med familj och vänner, idrotta, vara i naturen och besöka museum och utflyktslekplatser är exempel på hållbara fritidsaktiviteter.

Attraktiv hemester

För många svenskar är resor en självklarhet vid längre ledigheter. Att semestra utan att flyga är en viktig del för att minska sin livsstils negativa miljö- och klimatpåverkan. Det kan antingen göras genom att man väljer tåg eller buss som färdsätt eller genom att man väljer att semestra mer lokalt.

En förutsättning för att vi ska lyckas locka människor till att semestra utan flyg är att göra alternativen attraktiva. Billigare och snabbare tåg och bussar liksom lockande lokala upplevelser kan bidra till att individer gör mer hållbara semesterval.

Vad behöver vi förändra?

• Vi behöver öka andelen hållbara fritidsaktiviteter
• Vi behöver öka vistelsen utomhus och i naturen
• Vi behöver minska flygresandet och semestra mer lokalt

Verktyg inom kategorin Fritid hittar du här.