Konsumtion

All konsumtion påverkar miljön på något sätt. Att ställa om till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är nödvändig för att minska negativ påverkan på klimatet, miljön och människors hälsa.

En tydlig trend är att svenskarnas disponibla inkomst, det som finns kvar för konsumtion och sparande, ökar. Det gör att vi kan konsumera mer och detaljhandeln utgör en stor del av hushållens konsumtion, den största utgiftsposten. Varukonsumtionen innebär exempelvis växthusgasutsläpp, resursförbrukning och användning av kemikalier. En feKopamtedel av vår klimatpåverkan kommer från just varukonsumtionen. I takt med att det köps mer så slängs det också mer. Avfallsmängden per person i Sverige ligger idag på runt 450 kilo per person och år, vilket är mer än en fördubbling sen 1970-talet.

Tjänster istället för produkter

Att konsumera tjänster har i regel lägre miljöpåverkan än att köpa saker. En trend på frammarsch är delningsekonomin som möjliggör för människor att hyra, dela eller låna varor och tjänster av varandra utan att behöva äga själva. Detta sparar energi, transporter och avfall och i många fall även pengar.

Kopplat till delningsekonomi är att människors beteenden förändras, vilket påverkar hela marknaden för inköp och försäljning av tjänster och produkter. Dessutom påverkar delningsekonomin den sociala hållbarheten då människor träffas och delar varandras saker.

Vad behöver vi förändra?
• Minska varukonsumtionen i förhållande till tjänstekonsumtion
• Öka möjligheterna till att låna, byta, dela och hyra
• Minska slit och släng och istället reparera varor
• Minska avfallsmängderna

Verktyg inom konsumtion hittar du här.