Mat

Maten står för en femtedel av svenskarnas växthusgasutsläpp och köttet står för drygt hälften.Våra matvanor har förändrats, vi lagar mindre mat i hemmen, köper mer helfabrikat och slänger mat som går att äta.

Den svenska köttkonsumtionen har ökat med nästan 50 procent sedan 1990. Vi äter nu 87 kilo kött per person och år. Billigare pris, ökat utbud, modedieter, kändiskockar och status är faktorer som ligger bakom ökningen. Samtidigt finns ett ökat intresse för grön och hälsosam mat, särskilt bland yngre vuxna.mat

Giftfri och schyst mat

En annan problematik med vår matkonsumtion är de stora mängder bekämpningsmedel och konstgödsel som används vid odling. Svenskarna köper allt mer ekologiskt, men det utgör fortfarande bara sex procent av den totala livsmedelsförsäljningen. Även inköpen av etiskt producerad mat, mat som produceras under schysta förhållanden, har ökat de senaste åren, men står fortfarande för en liten andel.

Matsvinn

Ytterligare en stor utmaning är mängden matsvinn, det vill säga ätbar mat som slängs. Vi slänger cirka 80 kilo mat per person och år i Sverige. Det innebär att vi slänger ungefär var fjärde matkasse vi köper och bär hem – mat som produceras, förpackas och transporteras helt i onödan.

Vad behöver vi förändra?

• Öka det gröna på tallriken och minska konsumtionen av kött- och mejeriprodukter.
• Öka andelen ekologiska och etiskt framställda livsmedel
• Minska matsvinnet

Verktyg inom mat hittar du här.