Resor

Transporter av olika slag är nödvändigt för att vårt samhälle ska fungera, både person- och godstransporter. Vi reser oftare, mer och längre.

Hur vi väljer att transportera oss har stor effekt på miljön och hälsan. Gång och cykel ger nästan ingen miljöpåverkan och har många hälsofördelar medan bil och flyg ger stor negativ RESAmiljöpåverkan, till exempel genom utsläpp av växthusgaser och partiklar. Trafiken ger också upphov till exempelvis luftföroreningar, trängsel och buller som påverkar vår livsmiljö negativt.

I Sverige gör vi i genomsnitt 13 miljoner resor per dag. Minst hälften av dessa är korta resor, under 5 km, som är lämpligt att göra med andra färdsätt än bil. Längre resor sker också de i stor utsträckning med bil, och här ligger utmaningen i att utveckla alternativ som är konkurrenskraftiga både utifrån pris, tid och tillgänglighet.

Jämfört med år 2000 har antalet utrikes flygresor per invånare ökat med 40 procent. Det här är en av de största utmaningarna och den tekniska utvecklingen inom flyget bedöms inte på kort sikt kunna ge tillräckligt stor effekt för att kompensera ökat resande. Även om Sverige är ett bilintensivt land så händer mycket inom området, med utvecklingen av kollektivtrafik, bilpooler och lånecyklar. Det blir allt fler elbilar, vilket är positivt för miljön men det råder inte bot på den trängselproblematik som bilismen skapar.

Vad behöver vi förändra?
• Vi behöver öka andelen cykel- och gångresor
• Vi behöver öka andelen kollektivtrafikresor
• Vi behöver minska andelen bilresor
• Vi behöver minska flygresandet

Verktyg inom resor hittar du här.