Verktygslådan

Kommuner och regionala aktörer har en stor rådighet över hållbara livsstilar och har en mängd ”verktyg” till sitt förfogande i arbetet med att underlätta för invånarna att leva hållbart.

För att tydliggöra vad den lokala/regionala nivån faktiskt kan göra har vi här samlat exempel på verktyg och metoder utifrån de olika delarna i livsstilshjulet. Du kan navigera utifrån de sju områdena som finns i högerboxen.

Illustration: Louise Quistgaard