Verktygslådan

Kommuner och regionala aktörer har en stor rådighet över hållbara livsstilar och har en mängd ”verktyg” till sitt förfogande i arbetet med att underlätta för invånarna att leva hållbart.

För att tydliggöra vad den lokala/regionala nivån faktiskt kan göra har vi här samlat exempel på verktyg och metoder utifrån de olika delarna i livsstilshjulet. Du kan navigera utifrån de sju områdena som finns i högerboxen. Verktygslådan är under uppbyggnad och kommer fyllas på efterhand.

Fler verktyg
Kanske har din kommun ett verktyg som fler skulle kunna ha glädje av. Dela gärna med er genom att fylla i formuläret för nya verktyg nedan.

Illustration: Louise Quistgaard